کوکی می‌خواهید؟

ما برای ارائه محتوای شخصی و تبلیغات و نیز برای ارتباط با سرویس‌های اجتماعی و جهت آنالیز ترافیک سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. شما در صورت ادامه، این موضوع را قبول می‌نمایید. بیشتر بدانید

آیس‌چت (v. 13.0.2)

آخرین بروز رسانی: 15.10.2021

Chat on the go, instantly share photos or your location from your iPhone. Just install IceChat and log in. The user interface contains features like Night Mode, Push Notifications, and Landscape Mode. For iPhone, there are Audio & Video Calls and locking conversations using TouchID or PIN.

Lock your app or selected conversations with Touch ID on iPhone.